Wat te doen bij...

AFGEBROKEN TAND:
Is er een klein stukje van de tand afgebroken ?  Ga naar uw eigen tandarts.
Ligt de zenuw bloot, (er schemert iets roze/roods door het tandbeen heen of er kan wat bloed uit de tand komen). Ga dan naar de dienstdoende tandarts.
KROON LOS:
Met een druppel tandpasta plakt u de kroon provisorisch aan elkaar. Neem de eerstvolgende werkdag contact op met de dienstdoende tandarts.
TAND ERUIT:
Probeer de uitgeslagen tand te vinden. Pak hem op bij de kroon, niet bij de wortel. Maak de tand niet schoon en bewaar de tand in melk of in het eigen speeksel en ga zo snel mogelijk naar de dienstdoende  tandarts. Eventueel kunt u proberen de tand zelf terug te plaatsen.
VULLING ERUIT:
Doet uw tand of kies geen pijn, wacht dan tot uw eigen tandarts bereikbaar is. Bij pijn neemt u contact op met de dienstdoende tandarts. Eet in beide gevallen geen harde dingen.
NABLOEDING:
Probeer de bloeding te stelpen met een gaasje of een zakdoek met een knoop erin waarop u kunt bijten. Spoel de mond niet en drink geen warme dranken. Blijft de wond bloeden, neem dan contact op met de dienstdoende tandarts.
ZWELLING / ONTSTEKING:
Probeer de pijn met een pijnstiller te bestrijden. Werkt dat niet (meer), neem dan contact op met de dienstdoende tandarts.
 

Tandarts de Graaf Henegouwen 24 3831 AE Leusden 033 494 33 77