Gebruikerslogin

Site Info

Uitsluiting aansprakelijkheid
De informatie op deze website is met uiterste zorg samengesteld. Toch wordt iedere aansprakelijkheid uitgesloten voor onjuistheden, onvolledigheden en eventuele gevolgen van het handelen of nalaten van handelen op grond van informatie die op of via deze website beschikbaar is. Deze website is niet bedoeld om persoonlijke tandarts adviezen te geven en vervangt in geen geval een behandeling of consult. Als u vragen heeft neem dan contact op met de praktijk.

Mobile smartphone gebruikers kunnen via https://www.mondzorgdegraaf.nl/php/home?device=mobile een voor iphone, blackberry, android etc. geoptimaliseerde versie van onze site bekijken.
Via https://www.mondzorgdegraaf.nl/php/home?device=auto is de volledige site weer te bekijken.

Via uw smartphone kunt u onze contact gegevens door middel van de Vcard link toevoegen aan uw adresboek. Tevens kunt u met de Google Map link ons adres in google maps direct de route naar onze praktijk bepalen.


Check PageRank

Tandartsen

Disclaimer voor mondzorgdegraaf.nl

Algemeen

Tandartspraktijk de Graaf bv (Kamer van Koophandel 17185173), hierna te noemen Mondzorg de Graaf, verleent u hierbij toegang tot mondzorgdegraaf.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Mondzorg de Graaf en derden zijn aangeleverd. Mondzorg de Graaf behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Mondzorg de Graaf.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Mondzorg de Graaf.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Mondzorg de Graaf. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mondzorg de Graaf, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Tandarts de Graaf Henegouwen 24 3831 AE Leusden 033 494 33 77