Huisregels

Welkom bij Mondzorg de Graaf. In onze praktijk wordt tandheelkunde op een hoog niveau nagestreefd. De werkzaamheden binnen Mondzorg de Graaf zijn alles omvattend te noemen: restauratieve en esthetische tandheelkunde, mondhygiëne etc. Om u meer inzicht te geven in onze werkwijze, willen wij u verzoeken onderstaande tekst goed door te lezen. Het zijn de ‘huisregels’ van de praktijk. De meeste huisregels spreken voor zich. Ook patiënten die reeds bij ons onder behandeling zijn, kunnen hierin nuttige informatie vinden. Zo helpt iedereen mee om het voor elkaar zo aangenaam mogelijk te houden en weten we met elkaar waar we aan toe zijn!
Afspraken
Na een bezoek aan de tandarts is het gebruikelijk om een nieuwe afspraak te maken bij de receptie. Mocht het plannen niet mogelijk zijn dan kan de nieuwe afspraak telefonisch worden gemaakt op maandag van 9.00 tot 12.00 uur en dinsdag tot en vrijdag van 08.00 tot en met 14.00 uur op telefoonnummer 033-4943377.
Spoedgevallen
Voor Spoedeisende gevallen buiten onze openingstijden en op zondag kunt u contact opnemen met de Spoedgevallendienst.
Spoeddienst 0900-8602

Wij streven ernaar dat u bij pijn zo spoedig mogelijk wordt geholpen. Wanneer u tijdig met ons belt gebeurt dit in vele gevallen dezelfde dag.
Nakomen van afspraken
Er wordt van u verwacht dat u uw afspraken nakomt. Indien dit niet lukt verzoeken wij u dit tenminste 48 uur van te voren, binnen onze werktijden, TELEFONISCH door te geven. Zo niet dan zijn wij genoodzaakt kosten van de gereserveerde tijd in rekening te brengen.

1e keer niet nakomen van een afspraak bij de tandarts €1,95 per geplande behandel minuut.
2e keer niet komen van een afspraak bij de tandarts €2,95 per geplande behandel minuut.
3e keer niet nakomen van een afspraak bij de tandarts €4,10 per geplande behandel minuut.
4e keer niet nakomen van een afspraak bij de tandarts volledige bedrage van geplande behandeling.

Op tijd
Het is prettig dat u op tijd op uw afspraak aanwezig bent, wij doen onze uiterste best zoveel mogelijk op tijd te werken. Dit is alleen mogelijk wanneer onze patiënten ook op tijd zijn.
Nota’s
Omdat wij in de praktijk liever met u dan met de financiële administratie bezig zijn, hebben wij alle vorderingen op patiënten aan Infomedics overgedragen (0900-4049404). Infomedics is gespecialiseerd in het factureren en innen van declaraties en werkt inmiddels voor meer dan 4000 (para-)medici. Kortom, wij hebben zo meer tijd voor u. Voor vragen over de inhoud van de factuur kunt u telefonisch contact met de praktijk opnemen.
Wat betekent dit voor u?
De nota (factuur) van ons ontvangt u via Infomedics. Als u gaat verhuizen verzoeken wij u nadrukkelijk om uw adreswijziging tijdig door te geven aan Mondzorg de Graaf, dit kan ook via onze website, aan uw zorgverzekeraar en aan Infomedics. Zo voorkomt u onnodige rente- en incassokosten.
Betaling van uw nota
Het is belangrijk dat u zich houdt aan de betalingstermijn van 30 dagen. Infomedics is wettelijk gerechtigd de nodige maatregelen te nemen. Bij te lang uitblijven van de betaling of van uw reactie start Infomedics een incassoprocedure op. De betalingstermijn van 30 dagen is bindend, ook wanneer de zorgverzekeraar de nota nog niet aan u heeft vergoed.
Begrotingen
Bij uitgebreide behandelingen ontvangt u van ons van tevoren een begroting.
Alleen indien een patiënt akkoord is gegaan met de verstrekte begroting, wordt een patiënt in onze praktijk behandeld. Leest u de begroting altijd zorgvuldig door!
Roken, huisdieren en mobiele telefoons
Uiteraard is het niet toegestaan om te roken in de praktijk, ook het meebrengen van huisdieren is niet toegestaan. Tevens verzoeken wij u om niet te telefoneren in de praktijk.
Aansprakelijkheid
Waak over uw eigendommen. Mondzorg de Graaf is niet aansprakelijk voor schade, diefstal en /of verlies van uw eigendommen. Wij adviseren u dan ook om uw eigendommen niet onbewaakt achter te laten.
Klachten
Bij Mondzorg de Graaf doen wij onze uiterste best om u naar tevredenheid te behandelen. Heeft u toch een klacht, laat het ons dan weten. Wij zullen onze uiterste best doen om de klacht samen met u op te lossen.
Tot slot
We zijn erg blij met suggesties, ideeën, op- en/of aanmerkingen naar aanleiding van een behandeling of andere zaken.

Team Mondzorg de Graaf

Tandarts de Graaf Henegouwen 24 3831 AE Leusden 033 494 33 77