Kwaliteit

Bij goede zorg en aandacht voor uw gebit staat kwaliteit voorop. Daarom besteden wij veel aandacht aan zorgvuldige informatie en goede service aan u. Wij staan ook garant voor onze behandelingen, onze materialen en onze administratie. Wij hanteren daarvoor procedures die gebaseerd zijn op richtlijnen van de beroepsvereniging en wetenschappelijke verenigingen in de mondzorg. De richtlijn praktijkhygiëne is hiervan een goed voorbeeld. Een goede klachtenbehandeling hoort daar ook bij. We maken uitsluitend gebruikt van de beste materialen en procedures op tandheelkundig gebied die wetenschappelijk onderzoek hebben doorstaan.

Onze praktijk werkt aan het op pijl houden van de kwaliteit. Binnen de tandheelkunde zijn diverse kwaliteitsbevorderende activiteiten beschikbaar. Onze praktijk besteed tijd en aandacht aan de volgende zaken:

· Ingeschreven Kwaliteitsregister Tandartsen
· Visitatie
· Audit
· Patiënt tevredenheidsonderzoek
· Lidmaatschap wetenschappelijke vereniging
· Lezen vakliteratuur
· Volgen van bij- en nascholing
· Bijwonen intercollegiaal overleg
· Bijwonen Studiegroepen
· Interne scholing
· Kennistoetsen maken
· Implementeren van nieuwe richtlijnen, veldnormen, gedragsregels en praktijkwijzers
· Bijwonen Themaprojecten
· Bezoeken klinische avonden
· Opstellen kwaliteitsjaarverslag

Uw mening stellen wij buitengewoon op prijs. Hebt u suggesties hoe we u beter van dienst kunnen zijn? Neem dan contact met ons op. Zo kunnen we ervoor zorgen dat we goede kwaliteit blijven leveren.

Tandarts de Graaf Henegouwen 24 3831 AE Leusden 033 494 33 77