Betalen

De tandarts zet zich in voor goede zorg bij de behandeling van uw gebit. Daarbij geven wij garantie op door ons geplaatste tandtechniek ( waaronder kronen ).

De kosten
De tandartsrekening is opgebouwd uit de verschillende prestaties die tijdens een behandeling hebben plaatsgevonden. Op de rekening staat elke prestatie omschreven met een code. Aan elke code is een tarief gekoppeld.

Betalingswijzen
Het versturen van de rekeningen en de administratieve verwerking van betalingen hebben wij uitbesteed aan Infomedics Factoring B.V.. Zij hanteren onderstaande betalingsvoorwaarden.
https://www.infomedics.nl/

Neem contact op met Infomedics voor de betalingsvoorwaarden en meer informatie

Bij vragen over de factuur belt u met Infomedics. De helpdesk is op werkdagen bereikbaar van 09:00 en 17:00 uur op telefoonnummer 0900 – 404 94 04 (35 cent per gesprek)

Verzekeringen
U kunt zich bij vele verzekeraars voor tandheelkundige zorg verzekeren. Graag verwijzen wij u voor informatie over verzekeringen en de verschillen in dekking naar www.allesoverhetgebit.nl.

Tandarts de Graaf Henegouwen 24 3831 AE Leusden 033 494 33 77